Här kan du se kurser och medlemsbevis

utbildningar

för din och vår säkerhet

Policy på Crazy Colour Tattoo! 

Alla som arbetar på Tatueringsstudion ska ha genomgått smittskydds kurser, samt kurser i 

arbetsplats hygiens kurser. Vi Kräver även att den som arbetar på tattoo studion innehar ett medlems bevis av S.R.T. Sveriges Registrerade Tatuerare.

Lite information om hygien kurser mm.

Våra tattoo artister har deltagit på hygienkurser som är speciellt anpassad för medlemmar inom SRT med inriktning på paralleller mellan hälsa / Sjukvård och tatuering samt piercing.

Kurserna innefattade grunder inom hygien och smittskydd samt kvalitets och miljöledningsarbete Smittspridning, Arbetsplatshygien, Egenkontroll & lagar, Rutiner, Sterilteknik, Flöde samt Klädsel..

Med Europeiska medicintekniska direktiv samt Nationella och svenska lagstiftningar, med krav på tillverkare och distributör och användare.

Kvalitetsledningssystem, olyckor samt tillbud. Ansvarsfördelning och riskanalyser, CE-märkning och certifiering samt dokumentation, Tillsynsmyndigheter, gällande förordningar. arbetsplatshygien och Närliggande direktiv, definitionsgränsytor.

Jonas Gesällbrev

Yrkesbevis inom Tatueraryrket

Mike Gesällbrev

Yrkesbevis inom Tatueraryrket

Jonas Kursintyg

ARBETSPLATS OCH BASHYGIEN
Innehåll:
Smittspridning, Arbetsplatshygien, Egenkontroll&lagar,
Rutiner, Sterilteknik, Flöde samt Klädsel.

Mike Kursintyg

ARBETSPLATS OCH BASHYGIEN
Innehåll:
Smittspridning, Arbetsplatshygien, Egenkontroll&lagar,
Rutiner, Sterilteknik, Flöde samt Klädsel.

Jonas Kursintyg

Hygien, smittskydd, miljö och regulatoriska krav.

Mike Kursintyg

Hygien, smittskydd, miljö och regulatoriska krav.

SRT-Certifikat
SRT-Mike
Rulla till toppen