Menu

Tatuerare

Våra tatuerare här på Crazy Colour Tattoo i Göteborg har många års erfarenhet av tatueringar. Här under respektive tattoo artister kan du hitta tatueringar så som Black & Grey, Japanese , Script, Dot Work, Mandala, Realistic, Tribal, och Färg tatueringar. En av kurserna som vi har deltagit i Var speciellt anpassad till medlemmar i SRT med in riktning på paralleller mellan hälsa / Sjukvård och tatuering samt piercing. Kursen innefattar grunder i hygien och smittskydd samt kvalitets och miljöledningsarbete. Europeiska medicintekniska direktiv. Nationell Svensk lagstiftning med krav på tillverkare, distributör och användare. Kvalitetsledningssystem, olyckor och tillbud. Ansvarsfördelning och riskanalys, CE-märkning, certifiering, dokumentation, Tillsynsmyndigheter, gällande förordningar. Hygien och smittskydd samt miljöledningssystem. Närliggande direktiv, definitionsgränsytor.

Alla färger vi använder oss av här på studion är av högsta kvalitet, och är godkända kemikalieinspektionen samt miljö och hälsa. Märkena på färgerna som vi använder är Eternal ink, Intenze, och kuro av Sumi.

Vi sätter värd på din kropp genom att följa alla krav som ställs på oss ifrån Europa rådet.

Vi använder oss även av en färgdatabas, där du får information om våra färger, som vi har tatuerat dig med här på studion.Dom nya svenska reglerna för tatueringsfärger innebär att tatueraren från och med den 1 februari 2013, har en skyldighet att skriftligen informera sina kunder om de tatueringsfärger som använts till deras tatuering.

•Tatueringsfärgens produktnamn
•Namn eller firma och adress eller inregistrerat affärsställe för den som i Sverige tillverkar eller till Sverige för in tatueringsfärgen
•Namn och adress, inklusive land, till den ursprungliga tillverkaren, i de fall tatueringsfärgen förs in till Sverige (använd symbolen för tillverkning = fabrik
•Tillverkningspartiets nummer eller referens för identifiering av varorna (så kallat satsnummer eller batchnummer)
•En förteckning över färgens beståndsdelar i fallande ordning (dvs. det som ingår mest ska stå först och det som ingår minst ska stå sist)


  • Jonas

    Jonas är uppvuxen på Hisingen här i Göteborg och är ägare till Crazy Colour Tattoo och har tatuerat sedan 1997. Han började sin bana som graffiti målare och har tagit en del konst kurser genom åren.

    VISA JONAS GALLERI
  • Mike

    Mike är uppvuxen på Hisingen här i Göteborg och har arbetat på Crazy Colour Tattoo sedan 2006 men tatuerat sedan 1997.

    VISA MIKES GALLERI