Menu

Tatuerare

Våra tatuerare här på Crazy Colour Tattoo i Göteborg har många års erfarenhet av tatueringar. Här under respektive tattoo artister kan du hitta tatueringar så som Black & Grey, Japanese , Script, Dot Work, Mandala, Realistic, Tribal, och Färg tatueringar. En av kurserna som vi har deltagit i Var speciellt anpassad till medlemmar i SRT med in riktning på paralleller mellan hälsa / Sjukvård och tatuering samt piercing. Kursen innefattar grunder i hygien och smittskydd samt kvalitets och miljöledningsarbete. Europeiska medicintekniska direktiv. Nationell Svensk lagstiftning med krav på tillverkare, distributör och användare. Kvalitetsledningssystem, olyckor och tillbud. Ansvarsfördelning och riskanalys, CE-märkning, certifiering, dokumentation, Tillsynsmyndigheter, gällande förordningar. Hygien och smittskydd samt miljöledningssystem. Närliggande direktiv, definitionsgränsytor.


  • Jonas

    Jonas är uppvuxen på Hisingen här i Göteborg och är ägare till Crazy Colour Tattoo och har tatuerat sedan 1997. Han började sin bana som graffiti målare och har tagit en del konst kurser genom åren.

    VISA JONAS GALLERI
  • Mike

    Mike är uppvuxen på Hisingen här i Göteborg och har arbetat på Crazy Colour Tattoo sedan 2006 men tatuerat sedan 1997.

    VISA MIKES GALLERI